1 / 4

Přiblížit

Nedostupné

Pro dědečky, Pro babičky, Pro pány, Pro dámy


Úsporné karbonové topidlo JETT CFH-06 až 1200 W

900,00 Kč 449,00 Kč

Úsporné karbonové topidlo JETT CFH-06 až 1200 WPřenosné karbonové topidlo JETT-CFH-06 vám poskytne díky výkonným topným tělesům o tepelném výkonu až 1200 W rychlé vyhřátí vašeho prostoru při nízké s... Číst dále

Litujeme, ale zboží již není dostupné.
Expedujeme:
Nedostupné
Přeprava GLS:
Ano
ID zboží:
102239

Detail produktu

Úsporné karbonové topidlo JETT CFH-06 až 1200 W

Přenosné karbonové topidlo JETT-CFH-06 vám poskytne díky výkonným topným tělesům o tepelném výkonu až 1200 W rychlé vyhřátí vašeho prostoru při nízké spotřebě elektrické energie.

Topidlo má nízkou spotřebu energie, pojistku proti převrácení, možnost natáčení a dálkové ovládání pro komfortní obsluhu.


Vytápění přenosnými topidly je v dnešní době stále více oblíbeným a používaným způsobem přídavného topení.

Díky moderní konstrukci elektrických topidel a přesné regulaci dosahují elektrická současná topidla vynikajících provozních parametrů. Nabídka na současném trhu je velice široká.

Od klasických jednoduchých topidel až po nejmodernější řešení, se kterým bychom vás rádi seznámili. Představujeme vám topidlo JETT-CFH-06.

Topidlo JETT-CFH-06 vám poskytne díky výkonným topným tělesům o tepelném výkonu  až 1200 W rychlé vyhřátí vašeho prostoru při nízké spotřebě elektrické energie.

Hlavní funkce:
 • nízká povrchová teplota.
 • velká plocha vytápění.
 • nízká spotřeba elektrické energie.
 • pojistka proti převrácení.
 • příjemné tepelné záření.
 • možnost natáčení.
 • vysoce účinná hlava poskytuje teplo dle vaší volby intenzity tepla.
 • dokonalý design.
 • dálkové ovládání pro komfortní obsluhu.Vhodné k vytápění:
 • bytů.
 • chatek.
 • obchodů (bez zápachu, nízká úroveň hluku).
 • dílen automobilových opraven.
 • kanceláří.
 • mobilních kancelářských kontejnerů.
 • skladištních budov (i noční provoz).
 • trhových stánků.

Výhody elektrického topení:
 • Nízké pořizovací náklady topidel a regulačních prvků.
 • Nedostižný komfort obsluhy, dokonalá a velmi přesná regulace umožňující přizpůsobit vytápění jednotlivých obytných částí v různém čase potřebám uživatelů.
 • Úspory oproti centrálnímu zdroji tepla (samoregulace).
 • 100% účinnost – veškerá energie je bezezbytku přeměněna na teplo.
 • Nejmenší měrná spotřeba ze všech typů energie právě díky vysoké účinnosti.
 • Dlouhá životnost zařízení


Ekologie a elektrické vytápění

Elektrické vytápění objektů patří mezi nejkomfortnější druhy vytápění z pohledu instalace otopné soustavy, její obsluhy, tepelného pohodlí v objektu, rychlosti reakce a také z pohledu ekologie. Je dostupné všude, kde je zaveden elektrický proud. Mnozí majitelé elektrického vytápění i projektanti potvrzují, že tento druh vytápění je komfortní a velice účinný. Naproti tomu je elektrická energie u karbonových topidel typu bezezbytku přeměněna na teplo a tak využita nejefektivnějším způsobem. Při vývoji tohoto produktu se kladl velký důraz na ochranu životního prostředí a na úsporu energie.


Technické specifikace produktu:
 • Model: JETT-CFH-06.
 • Napájení: 230V / 50 Hz.
 • Příkon: 600W/1200W.
 • Nízká spotřeba energie.
 • Vysoce účinná hlava poskytuje teplo dle vaší volby intenzity teplo.
 • Těleso může oscilovat v prostoru v šíři 60 stupňů.
 • Pojistka při převrácení.
 • Dálkové ovládání.
Upozornění:
 • Pokud je topidlo v provozu, je jeho povrch velice horký, proto se nedotýkejte jeho topných částí a všechny věci z hořlavého materiálu umístěte alespoň 1 metr od topidla.
 • Dbejte zvýšené pozornosti, pokud se v okolí zařízení nacházejí děti.
 • Nenechávejte topidlo bez dozoru, pokud je v provozu.
 • Po použití zařízení odpojte z elektrické sítě.
 • Topidlo nepoužívejte ve venkovních prostorech.
 • Nepoužívejte jej blízko vodních zdrojů, jako je vana, sprcha nebo plavecký bazén.
 • Při odpojování z elektrické sítě se vždy přesvědčte, že je topidlo vypnuto, nikdy jej neodpojujte taháním za napájecí kabel.
 • Zabraňte tomu, aby se do přístroje dostaly cizí předměty, mohlo by to způsobit zkrat nebo dokonce vzplanutí.
 • Abyste předešli nebezpečí vzplanutí, ujistěte se, že přístroj není pokryt žádnými předměty (např. pokrývky, atd.)
 • Nepoužívejte přístroj tam, kde jsou uskladněny hořlavé tekutiny, jako je benzín, lak atd.
 • Nepoužívejte topidlo k jiným účelům, než k jakým je určeno.
 • Přístroj nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvku nebo přímo k ní. Před uskladněním se pak vždy ujistěte, že topidlo dostatečně vychladlo.
 • Tento přístroj a jiné elektrické spotřebiče uschovejte dál od dětí a lidí, co nedokážou posoudit následky svého chování. Nenechte je používat přístroj bez dozoru.
 • Nepoužívejte v souvislosti s topidlem žádné  časovače a jiná zařízení, která automaticky topidlo zapnou. Pokud by k tomu došlo bez dozoru, topidlo by mohlo být v nevhodné pozici nebo něčím zakryté a existovalo by zde riziko vzplanutí.
 • Pokud byste zjistili, že je napájecí kabel je poškozen, nechte jej vyměnit u dodavatele nebo někoho, kdo k tomu má potřebnou kvalifikaci.